Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Zulu Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Zulu Dictionary

-ukuqala
Asskiri
Etiopía
Nigerian
Okechukwu
Somalia
Takoradi
Yaw
accounting
adivinar
alergia
aprendiz
bheka-off
cela
continuar
cooperativa
cordero
descender
discípulo
ekujuleni
engemihle
entshonalanga
espátula
ethuthumela
iZimbabwe
ibhange
igciwane
ikhawundi
imila
impumelelo
inani
ingcolile
inkolelo
intando yayikhona
intela
irekhodi
isabelomali
isidakamizwa
isifundo
isikhungo
isikole
isiphithiphithi
isiqalekiso
isithunzi
isitsha sokugeza izitsha
kagesi
kuhlanu
kungenzeka
kuphi
kuzwelonke
lungile
mali
mali mboleko
malini
manjalo
muntu
namanje
ngetrowel
nokungakhethi
noma
nyin
okungajwayelekile
onsomi
phendula
s
seluleke
sh
spin-phezulu
thimula
thinta ngothando
thobwa
ubudoda
ubukhulu obungapheliyo
ubuningi
ubusika
ukrestu
ukua
ukubuyela emuva
ukudelela
ukufingqa
ukugona
ukuhlanganisa
ukuhumusha
ukuhweba
ukukhangisa ngento ethile
ukulahla
ukunganaki
ukungathembeki
ukungcebeleka
ukuphotha-phezulu
ukuqolomba
ukuvutha
ukuziphatha
ukuziphendulela
ukwelashwa
ukwethemba
umakhelwane
umalokazana
umamezala
umculo-ukushaya
umholo
umkhandi wensimbi
umkhuba omubi
umpofu
umqashi
umshini wokugeza
umthende
umvakashi
umvuzo
umzekelo
umzukulu wentombazane
uphawu
usayizi
utshalo mali
uzwela
yingalo
yonke indawo
zila ukudla
.