Umhlaba

fund

Umhlaba

Add "umhlaba" in Zulu to your vocabulary. umhlaba, nom /-u-m-h-l-a-b-a/ Examples of umhlaba Indefi

Ibhilidi

fund

Ibhilidi

Add "ibhilidi" in Zulu to your vocabulary. ibhilidi, nom /-i-b-h-i-l-i-d-i/ Examples of ibhilidi I

Ubuhle Ka "John Lewis"

fund

Ubuhle Ka "John Lewis"

Qond ubuhle ka "John Lewis". "John Lewis" muntu. Izwe akhe melika. Ulimi ka inhliziyo akhe iSingisi.

Umathewu 19:14

fund

Umathewu 19:14

UJesu uyathanda ingane nye. #uJesu #thanda #nye #ingane

Ukuqeqesheka

fund

Ukuqeqesheka

Add "ukuqeqesheka" in Zulu to your vocabulary. ukuqeqesheka, nom /-u-k-uq-eq-e-s-h-e-k-a/ Examples

Usizo

fund

Usizo

Add "usizo" in Zulu to your vocabulary. usizo, nom /-u-s-iz-o/ Examples of usizo Definite article:

Ukukhwishiza

fund

Ukukhwishiza

Add "ukukhwishiza" in Zulu to your vocabulary. ukukhwishiza, nom /-u-k-u-k-hw-i-s-h-iz-a/ Examples

Impumelelo

fund

Impumelelo

Add "impumelelo" in Zulu to your vocabulary. impumelelo, nom /-i-m-p-u-m-e-l-e-l-o/ Examples of imp

Umxhasi

fund

Umxhasi

Add "umxhasi" in Zulu to your vocabulary. umxhasi, nom /-u-mx-h-a-s-i/ Examples of umxhasi Usage: u