Fund uthando, usuku -nke.

raw(Sua) tdy(i(act:be)) det:a_nom:email. Sua uyadinga 3 umzuzu ka isikhathi akho.

cmd(tu(act:Start)) adv:today!

Isichazamazwi: Zulu -

  • Izwi Namhlanje: Isisekelo
  • Hlela
  • Izwi Namhlanje: Ulayini
  • Izwi Namhlanje: Isikwele
  • Ukubunjwa -Lula
  • Izwi Namhlanje: Indingilizi
  • Izwi Namhlanje: Ngxantathu