Izwi Namhlanje: Isicabucabu

fund

Izwi Namhlanje: Isicabucabu

Fund uthando, usuku -nke.: "isicabucabu" in Zulu isicabucabu Zulu nom isicabucabu akhe Indefinite

Izwi Namhlanje: Ingwenya

fund

Izwi Namhlanje: Ingwenya

Fund uthando, usuku -nke.: "ingwenya" in Zulu ingwenya Zulu nom ingwenya uyathanda amanzi Indefini

Izwi Namhlanje: Imfene

fund

Izwi Namhlanje: Imfene

Fund uthando, usuku -nke.: "imfene" in Zulu imfene Zulu nom imfene uyadla ubhanana Indefinite arti

Izwi Namhlanje: Isibankwa

fund

Izwi Namhlanje: Isibankwa

Fund uthando, usuku -nke.: "isibankwa" in Zulu isibankwa Zulu nom isibankwa uyadla tshani Indefini

Izwi Namhlanje: Umvemvane

fund

Izwi Namhlanje: Umvemvane

Fund uthando, usuku -nke.: "umvemvane" in Zulu umvemvane Zulu nom umvemvane kuhle Indefinite artic

Izwi Namhlanje: Inyoni

fund

Izwi Namhlanje: Inyoni

Fund uthando, usuku -nke.: "inyoni" in Zulu inyoni Zulu nom inyoni uyandiza Indefinite article: in

Isilwane Umbuso

fund

Isilwane Umbuso

Learn new vocabulary from the Zulu Library Book Series 29. Books in this series teach you the words

Nyamfowa 3:12

fund

Nyamfowa 3:12

Uma wena uyanika nokungakhethi kwase wena uyaamukela isibambiso. #wena #nika #nokungakhethi #amuk

Izwi Namhlanje: Idiphozi

fund

Izwi Namhlanje: Idiphozi

Fund uthando, usuku -nke.: "idiphozi" in Zulu idiphozi Zulu nom.1 ingxenye ka mali inani mina ngiya