fie.nipa,

JOT Agyeman

Ubani uyaba John Osei Tutu Agyeman?

Yena uyaba indoda. [his] usuku lokuzalwa uyaba Lwesibili. Juni 28, 1966

John Osei Tutu Agyeman ubhalile "Asanteman", mdlalo. EGhana uyaba [his] izwe. Yena uyathanda [his] izwe.

Yena uyafunda usuku nye. Yena uyaba abantu kahle.

Thina siyathanda JOT Agyeman.