fie.nipa,

Ubani uyaba?

Michelle Obama uyaba ubani?

Fathia Nkrumah uyaba ubani?

Rita Marley uyaba ubani?

Hillary Clinton uyaba ubani?

Barack Obama uyaba ubani?

<< Kwakuqala | -Landela >>