Aiyewo,

Muntu Kahle

Muntu Kahle
  • uyafunda inhlakanipho
  • uyasiza abantu
<< Kwakuqala | -Landela >>