fie.nipa,

Robert Grzegorczyk

Robert Grzegorczyk uyaba ubani?

Robert Grzegorczyk uyaba abantu. Yena uyaba indoda.

Mpilo akhe.

Usuku lokuzalwa akhe uyaba Msombuluko. Febhewari 19, 1973. Izwe akhe uyaba [Poland].

Msebenzi akhe.

Robert Grzegorczyk usebenzile.

Wikidata.

<< Kwakuqala | -Landela >>