fie.nipa,

Wena Uyaba Ingqondo Akho

Wena uyaba ingqondo akho.

Wena uyanayoa [part] kuthathu: umzimba, ingqondo kanye no umoya.

[everyone] uyanayoa umzimba. Umzimba uyaba mlisa noma owesifazane.

Ingqondo akho uyacabanga imicabango. Umzimba akho uyakhuluma kufike ingqondo akho. Ingqondo akho uya[control]a umzimba akho.

Uma umoya akho uya[leave]a umzimba akho kwase wena uzofa. Umoya akho kanye no umoya ami bayaba okukodwa.

Wena uyaba ingqondo akho.

<< Previous | Next >>