Jozi,

Umsebenzi Johannesburg

Isiphetho

Abantu bayahlala Johannesburg.

Ubani?: Abantu ka Johannesburg.
Nini?: Lwesithathu. Janawari 01, 2020: Lwesibili. Mashi 31, 2020
Yini?: Stats SA Quarterly Labour Force Survey

Umphumela

32.7% babile abangasebenzi.

73% basebenzile inkampane
9% basebenzile indlu
18% bayenzile msebenzi -nye nje

According to Stats SA's Quarterly Labour Force Survey for January - March 2020, 32.7% of people in Johannesburg were unemployed. This was up 3% from the Quarterly Report from January - March 2019.
<< Kwakuqala | -Landela >>