Jozi,

Johannesburg kuphephile?

Isiphetho

Thina siyahlala Johannesburg. Thina siya-zwa kuphephile.

Ubani?: Abantu ka Johannesburg.
Nini?: Msombuluko. April 01, 2019 - Lwesibili. Mashi 31, 2020
Yini?: SAPS Crime Statistics

Umphumela:

Mbulali:
549 babikile iphoyisa isiteshi kuhlanu.
2010-2020: yona uukwandile 93%
nombolo okukodwa: Orange Farm iphoyisa isiteshi

Imoto Ukweba :
841 babikile iphoyisa isiteshi kuhlanu.
2010-2020: yona uukwandile 156%
nombolo okukodwa: Moroka iphoyisa isiteshi

Indlu Ukweba :
1076 babikile iphoyisa isiteshi kuhlanu.
2010-2020: yona uukwandile 16%
nombolo okukodwa: Honeydew iphoyisa isiteshi

Ukudlwengula:
998 bairekhodiile iphoyisa isiteshi kuhlanu.
2010-2020: yona unciphisile 3%
nombolo okukodwa: Dobsonville iphoyisa isiteshi

Murder:
Seven Johannesburg Police Stations were in the top 30 for reported murders. A total of 549 cases were reported at the top five stations. This represents a 93% average increase at these stations over ten years. The highest number of murder cases in Johannesburg were reported at Orange Farms Police Station.

Carjacking:
Ten Johannesburg Police Stations were in the top 30 for reported carjackings. A total of 841 cases were reported at the top five stations. This represents a 156% average increase at these stations over ten years. The highest number of carjacking cases in Johannesburg were reported at Moroka Police Station.

House Robbery:
Ten Johannesburg Police Stations were in the top 30 for reported house robberies. A total of 1076 cases were reported at the top five stations. This represents an 16% average increase at these stations over ten years. The highest number of house robbery cases in Johannesburg were reported at Honeydew Police Station.

Sexual Assault:
Seven Johannesburg Police Stations were in the top 30 for reported sexual assault. A total of 998 cases were reported at the top five stations. This represents a 3% average decrease at these stations over ten years. The highest number of sexual assault cases in Johannesburg were reported at Dobsonville Police Station.

While sexual assault cases have shown a small decrease, all other major crimes reported at the top five stations have shown a significant increase.

<< Kwakuqala | -Landela >>