Inhlakanipho Ka Iseluleko 100:1

read

Inhlakanipho Ka Iseluleko 100:1

Uma wena uyaamukela iseluleko kwase hlela akho uzoba hlela kahle. Umakan Isaga Tsir kor mmpam Ulimi