Umathewu 19:14

fund

Umathewu 19:14

UJesu uyathanda ingane nye. #uJesu #thanda #nye #ingane