Nyamfowa 3:16

fund

Nyamfowa 3:16

Khokhisa ka iqiniso "iqanda". English: A lie is a very expensive thing to maintain English: Honest

Izwi Namhlanje: Ulayini

fund

Izwi Namhlanje: Ulayini

Fund uthando, usuku -nke.: "ulayini" in Zulu ulayini Zulu nom ulayini akho Indefinite article: ula

Izwi Namhlanje: Isikwele

fund

Izwi Namhlanje: Isikwele

p>Fund uthando, usuku -nke.: "isikwele" in Zulu isikwele Zulu nom isikwele uyanayoa amane Indef

Ukubunjwa -Lula

fund

Ukubunjwa -Lula

Learn new vocabulary from the Zulu Library Book Series 30. Books in this series teach you the words

Izwi Namhlanje: Indingilizi

fund

Izwi Namhlanje: Indingilizi

Fund uthando, usuku -nke.: "indingilizi" in Zulu indingilizi Zulu nom ukubunjwa indingilizi kanye n

Izwi Namhlanje: Ngxantathu

fund

Izwi Namhlanje: Ngxantathu

Fund uthando, usuku -nke.: "ngxantathu" in Zulu ngxantathu Zulu nom ngxantathu uyanayoa kuthathu I

Isikole

fund

Isikole

Fund uthando, usuku -nke.: "isikole" in Zulu isikole Zulu nom isikole akho Indefinite article: isi

Izwi Namhlanje: Bhubesi

fund

Izwi Namhlanje: Bhubesi

Fund uthando, usuku -nke.: "bhubesi" in Zulu bhubesi Zulu nom bhubesi uyanayoa umsila Indefinite a

Izwi Namhlanje: Isicabucabu

fund

Izwi Namhlanje: Isicabucabu

Fund uthando, usuku -nke.: "isicabucabu" in Zulu isicabucabu Zulu nom isicabucabu akhe Indefinite