Ingqondo Ka "Master Kg - Jerusalema"

fund

Ingqondo Ka "Master Kg - Jerusalema"

Qond "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" iculo. Ulimi ka iculo Zulu. Ingqondo Jerusalema uyakusho

Yenz Kuhlanu

fund

Yenz Kuhlanu

DO THE FIVE Help stop coronavirus HANDS Wash them often ELBOW Cough into it FACE Don't touch it SPA

Injabulo

fund

Injabulo

Add "injabulo" in Zulu to your vocabulary. injabulo, nom /-i-n-y-a-b-u-l-o/ Examples of injabulo D

Ubuhle Ka "John Lewis"

fund

Ubuhle Ka "John Lewis"

Qond ubuhle ka "John Lewis". "John Lewis" muntu. Izwe akhe melika. Ulimi ka inhliziyo akhe iSingisi.

Umathewu 19:14

fund

Umathewu 19:14

UJesu uyathanda ingane nye. #uJesu #thanda #nye #ingane

Johannesburg kuphephile?

fund

Johannesburg kuphephile?

Isiphetho : Thina siyahlala johannesburg. Thina siya-zwa kuphephile. Ubani?: Abantu ka Johannesburg

Ukuqeqesheka

fund

Ukuqeqesheka

Add "ukuqeqesheka" in Zulu to your vocabulary. ukuqeqesheka, nom /-u-k-uq-eq-e-s-h-e-k-a/ Examples

Umsebenzi Johannesburg

fund

Umsebenzi Johannesburg

Isiphetho Abantu bayahlala Johannesburg. Ubani?: Abantu ka Johannesburg. Nini?: Lwesithathu. Janawa

Ukukhwishiza

fund

Ukukhwishiza

Add "ukukhwishiza" in Zulu to your vocabulary. ukukhwishiza, nom /-u-k-u-k-hw-i-s-h-iz-a/ Examples