Umvuzo

read

Umvuzo

Add "umvuzo" in Zulu to your vocabulary. umvuzo, nom /-u-mv-uz-o/ Examples of umvuzo Usage: nina ni

Isiphathimandla

read

Isiphathimandla

Add "isiphathimandla" in Zulu to your vocabulary. isiphathimandla, nom /-i-s-i-p-h-a-t-h-i-m-a-n-d-l

Usizo

read

Usizo

Add "usizo" in Zulu to your vocabulary. usizo, nom /-u-s-iz-o/ Examples of usizo Usage: mina ngiyaq

Inhlonipho

read

Inhlonipho

Add "inhlonipho" in Zulu to your vocabulary. inhlonipho, nom /-i-n-h-l-o-n-i-p-h-o/ Examples of inh

Isizotha

read

Isizotha

Add "isizotha" in Zulu to your vocabulary. isizotha, nom /-i-s-iz-o-t-h-a/ Examples of isizotha Usa

Ingqondo

read

Ingqondo

Add "ingqondo" in Zulu to your vocabulary. ingqondo, nom /-i-n-gq-o-n-d-o/ Examples of ingqondo Usa

Zulu Igama Kahle

read

Zulu Igama Kahle

Learn new vocabulary from the Zulu Library Book Series 23. Books in this series about what makes a g

Inhlakanipho Ka Iseluleko 100:1

read

Inhlakanipho Ka Iseluleko 100:1

Uma wena uyaamukela iseluleko kwase hlela akho uzoba hlela kahle. Umakan Isaga Tsir kor mmpam Ulimi

Ingqondo Ka "Kofi Kinaata - Confession"

read

Ingqondo Ka "Kofi Kinaata - Confession"

Qond "Kofi Kinaata - Confession". "Susuka" iculo. Ulimi ka iculo umAkan. Ingqondo Iculo isexwayiso: