Ubhonsi ::: Nansɔba

fund

Ubhonsi ::: Nansɔba

Add ubhonsi ::: nansɔba in Zulu ::: Akan to your vocabulary. ubhonsi ::: nansɔba Examples of ubhonsi

Dolo ::: Twɛre

fund

Dolo ::: Twɛre

Add dolo ::: twɛre in Zulu ::: Akan to your vocabulary. dolo ::: twɛre Examples of dolo ::: twɛre I

Indiza ::: Ndege

fund

Indiza ::: Ndege

Add "indiza" ::: "ndege" in Zulu ::: Chewa to your vocabulary. indiza ::: ndege, nom ::: nom /-i-n-d

Msebenzi ::: Ntchito

fund

Msebenzi ::: Ntchito

Add "msebenzi" ::: "ntchito" in Zulu ::: Chewa to your vocabulary. msebenzi ::: ntchito, nom ::: nom

Isikebhe ::: Bwato

fund

Isikebhe ::: Bwato

Add "isikebhe" ::: "bwato" in Zulu ::: Chewa to your vocabulary. isikebhe ::: bwato, nom ::: nom /-i

Ihlombe ::: Batiri

fund

Ihlombe ::: Batiri

Add "ihlombe" ::: "batiri" in Zulu ::: Akan to your vocabulary. ihlombe ::: batiri, nom ::: nom.1 /-

Isitimela ::: Sitima

fund

Isitimela ::: Sitima

Add "isitimela" ::: "sitima" in Zulu ::: Chewa to your vocabulary. isitimela ::: sitima, nom ::: nom

Bhasi ::: Basi

fund

Bhasi ::: Basi

Add "bhasi" ::: "basi" in Zulu ::: Chewa to your vocabulary. bhasi ::: basi, nom ::: nom /-b-h-a-s-i

Impumulo ::: Mphuno

fund

Impumulo ::: Mphuno

Add "impumulo" ::: "mphuno" in Zulu ::: Chewa to your vocabulary. impumulo ::: mphuno, nom ::: nom /