Afia Obinim, Sonto. April 5, 2009

Nilizama

"Nilizama" uyakubea yini?


"Nilizama" uyakubea [song].


Kusasa, thina sizocula "Nilizama".


Izwi.


full lyrics coming soon

add lyrics by adding comments below


<< Previous